ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 33) 27 ก.ย. 60
หยุดเรียนประเพณีสารทเดือนสิบ (อ่าน 34) 18 ก.ย. 60
แสดงมุฑิตาจิต แด่บุลากรที่เกษียณอายุราชการ (อ่าน 35) 18 ก.ย. 60
ประกวดธิาขนมลา ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ (อ่าน 70) 14 ก.ย. 60
ประกวดหมรับ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (อ่าน 57) 13 ก.ย. 60
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 43) 13 ก.ย. 60