ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐  วันที่ ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,13:32   อ่าน 167 ครั้ง