ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสอบติด Top 10 ของจังหวัดในการสอบวัดความรู้ของเสริมปัญญา

นักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ของเสริมปัญญา ปีการศึกษา 2562
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ สอบได้ลำดับ Top 10 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
โครงการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2562 บริษัทเสริมปัญญา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เด็กหญิงสุคนธรส พัดทวี ลำดับที่ 8 ของจังหวัด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เด็กหญิงสิยาพัฐ สุขดี ลำดับที่ 9 ของจังหวัด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เด็กชายชิษณุพงษ์ ลือแล้ว ลำดับที่ 5 ของจังหวัด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กหญิงพิมพ์ชนก หาญทองคำ ลำดับที่ 6 ของจังหวัด
เด็กชายณัฐชนน เศรษฐการ ลำดับที่ 9 ของจังหวัด

โครงการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2562 บริษัทเสริมปัญญา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เด็กชายกฤตภาส แก้วเจริญ ลำดับที่ 9 ของจังหวัด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กหญิงณัฐชนน เศรษฐการ ลำดับที่ 8 ของจังหวัด


โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2563,00:00   อ่าน 122 ครั้ง