ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุคนธรส พัดทวี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โครงการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา  2562  บริษัทเสริมปัญญา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
        เด็กหญิงสุคนธรส  พัดทวี  ได้รับรางวัล  ที่ 1  ของภาคใต้

โครงการทดสอบความรู้  Advanced  English ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2562  บริษัทเสริมปัญญา
ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
         เด็กหญิงสุคนธรส  พัดทวี  ได้รับรางวัล  ที่ 1  ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา  2562  บริษัทเสริมปัญญา
         เด็กหญิงสุคนธรส  พัดทวี  ลำดับที่ 8 ของจังหวัดนครศรีธรรมราชโพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2563,00:00   อ่าน 138 ครั้ง