ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดธิาขนมลา ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์

โรงเรียนเทศบาลปากพนังส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดธิดาขนมลา  ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์

เด็กหญิงศุภิสรา ศรีธระชิยานนท์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
เด็กหญิงณัฐนน นุ่นไฝ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,10:53   อ่าน 384 ครั้ง