ข่าวประชาสัมพันธ์
หยุดเรียนประเพณีสารทเดือนสิบ (อ่าน 7) 18 ก.ย. 60
แสดงมุฑิตาจิต แด่บุลากรที่เกษียณอายุราชการ (อ่าน 2) 18 ก.ย. 60
ประกวดธิาขนมลา ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ (อ่าน 8) 14 ก.ย. 60
ประกวดหมรับ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (อ่าน 15) 13 ก.ย. 60
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 9) 13 ก.ย. 60