ภาพกิจกรรม
ผลการสอบเสริมปัญญา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ Advanced English ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการ 2562
เด็กหญิงสุคนธรส พัดทวี ชั้นประถมศึกษาที่ 2 ได้รับรางวัล ที่ 1 ของภาคใต้ วิชาวิทยาศาสตร์ รางวัลที่ 1ของจังหวัดนครศรีธรรมราช Advanced English สอบได้ลำดับที่ 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวิชาคณิตศาสตร์
เด็กชายณัฐชนน เศรษฐการ ชั้นประถมศึกษาที่ 6 สอบได้ลำดับที่ 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวิชาคณิตศาสตร์ สอบได้ลำดับที่ 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวิชาวิทยาศาสตร์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก หาญทองคำ ชั้นประถมศึกษาที่ 6 สอบได้ลำดับที่ 6 จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวิชาคณิตศาสตร์
เด็กชายกฤตภาส แก้วเจริญ ชั้นประถมศึกษาที่ 6 สอบได้ลำดับที่ 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวิชาวิทยาศาสตร์
เด็กหญิงสิยาพัฐ สุขดี ชั้นประถมศึกษาที่ 3 สอบได้ลำดับที่ 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวิชาคณิตศาสตร์
เด็กชายชิษณุพงษ์ ลือแล้วชั้นประถมศึกษาที่ 4 สอบได้ลำดับที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวิชาคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2563,10:22   อ่าน 183 ครั้ง