ภาพกิจกรรม
การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ ภายใต้การนำของ ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2563,10:36   อ่าน 336 ครั้ง