ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ ภายใต้การนำของ ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนเทศบาลปากพนัง๑ วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์  2563 ณ.โรงเรียนเทศบาลปากพนัง๑

โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2563,09:54   อ่าน 1366 ครั้ง