ภาพกิจกรรม
โรงพยาบาลปากพนังให้ความรู้และเคลือบฟลูออไรด์ให้นักเรียน
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง๑ ภายใต้การนำของ ดร.สุชาติ  เอียดวงศ์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ร่วมกับโรงพยาบาลปากพนัง จัดกิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาให้บริการตรวจสุขภาพปาก-ฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ให้กับนักเรียนระดับสายชั้น ป.๒ วันที่ 23  มกราคม  2563  ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่านไว้ ณ.โอกาสนี้เป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2563,10:47   อ่าน 363 ครั้ง