ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ของบริษัทเสริมปัญญา
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ ภายใต้การนำของ ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ของบริษัทเสริมปัญญา  ซึ่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปากพนังระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ 3  วิชา คือ  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และ Advanced English โดยโรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑  เป็นสนามสอบ ในวันเสาร์ที่  18  มกราคม  2563  มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนมาก  การทดสอบดังกล่าวจะประกาศผลในวันที่  7  กุมภาพันธ์  2563 ทาง https://sermpanya.com/
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,14:18   อ่าน 417 ครั้ง