ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง1 รับการประเมิณโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น วันที่ 29 มกราคม 2561
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ ภายใต้การนำของดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รับการประเมิน โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ ๓ ท่านในการประเมินประกอบด้วย ๑. นายโชคชัย ไกรนรา ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒. นางสาวสิภาลักษณ์ สถิตย์ภาคีกุล ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ ทน.นครศรีฯ ๓. นายโสภณ อินทรอุปถัมภ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งในการประเมินครั้งนี้คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกฝ่าย ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ จัดเตรียมความพร้อมในทุกๆส่วนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับการประเมิน
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2561,12:10   อ่าน 493 ครั้ง