ภาพกิจกรรม
แสดงมุฑิตาจิต แด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ภาคเช้า

วันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐น. งานเกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงมุฑิตาจิต  ความรัก ความผูกพันธ์  แด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ  โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีด้วยกัน ๓ ท่านคือ คุณครูดวงพร เปาะทองคำ  คุณครูมาลิวัลย์ จันทรังษี และคุณครูกาญจนา  ขุนทอง  

โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2560,11:15   อ่าน 605 ครั้ง