ภาพกิจกรรม
ประชุมตัวแทนครูในสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ เป็นประธานประชุมตัวแทนครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง  ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแสดงวันเกษียณอายุราชการในวันที่ ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑

โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,11:28   อ่าน 43 ครั้ง