รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑
  ตำบลปากพนัง  อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7551-7301


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :